Podajemy adres email naszej placówki: nzoz_vitamedp@wp.pl