CENA Promocyjna 35,00 zł jedna terapia.

Na czym polega Trening EEG Biofeedback:

Celem EEG Biofeedback jest pozytywna regulacja fal mózgowych, czyli zmiana wzorca fal mózgowych w procesie treningowym. Każdy mózg wytwarza fale mózgowe. Są to pasma stałe: delta, theta, alfa, SMR, beta 1, beta 2, oraz okresowo występujące pasmo gamma.

Wzorzec fal mózgowych jest to mieszanka procentowego udziału poszczególnych fal mózgowych, charakterystyczna dla danej osoby i leży on u podstaw naszego zachowania. Wzorzec ten ulega zmianom w czasie czuwania, senności, zmęczenia, relaksu, emocji, koncentracji uwagi, twórczości, a także w przebiegu różnych zaburzeń pracy mózgu (neurologicznych, psychosomatycznych, psychicznych), jak również zmienia się z wiekiem, po podaniu leków, w sytuacji głodu, gorączce itp.

Poszczególne fale mózgowe wpływają na różne nasze aktywności, np. sen, koncentrację uwagi, relaks, dobre samopoczucie czy poziom stresu. Metoda EEG Biofeedback za pomocą sprzężenia zwrotnego, tj. nagrody za uzyskanie odpowiednich parametrów pomaga pacjentowi uczyć się, jak kierować swoją czynnością bioelektryczną mózgu, aby zwiększać występowanie pożądanych i hamować występowanie niepożądanych fal mózgu.

Treningi prowadzą stopniowo do harmonizacji i stabilizacji czynności mózgu oraz do poprawy wzorca bioelektrycznego (EEG) mózgu w przypadku jego zaburzenia.

Efekty terapii EEG Biofeedback:

Treningi EEG Biofeedback doskonalą i usprawniają pracę mózgu. Zwykle efektem treningów jest:

• zwiększenie zasobów pamięciowych
• wzrost koncentracji
• przyspieszenie procesów kojarzeniowych
• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozwój kreatywność i twórczego myślenia
• łatwiejsze opanowywanie tremy i silnych emocji
• wzrost samooceny
• wzrost wytrzymałości poznawczej oraz motywacji do nauki i do pracy.

 .

Dla kogo terapia metodą Biofeedback?

Trening metodą Biofeedback zalecany jest zarówno osobom zdrowym, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń. Terapię EEG-Biofeedback w naszej Poradni kierujemy przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych z:

 • ADHD i ADD;
 • specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii)
 • problemami koncentracji uwagi;
 • nadmierną agresją;
 • zaburzeniami mowy (np. problem jąkania);
 • tremą i nadwrażliwością;
 • zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego
 • z zaburzeniami nastroju, nerwica;
 • z zaburzeniami snu;
 • po urazach głowy;
 • doświadczających stanu paniki i lęku;
 • po udarach mózgu.

Terapia EEG-Biofeedback jest także pomocna dla osób zdrowych. Dzięki niej jesteśmy w stanie szybciej i lepiej przyswajać nowe informacje, w tym także efektywniej uczyć się języków obcych. Już po 15-20 treningach można odczuć:

 • poprawę koncentracji i funkcji poznawczych;
 • wzrost kreatywności;
 • wyciszenie i zwiększone możliwości radzenia sobie ze stresem;
 • poprawę nastroju i samooceny,
 • skrócenie czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów
 • lepszą organizację i sprawniejsze podejmowanie decyzji