INFORMUJEMY, IŻ  NA STRONIE GŁÓWNEJ ZNAJDUJĄ SIĘ  AKTUALNE  TERMINY  DOTYCZĄCE BADAŃ Z  ZAKRESU  MEDYCYNY PRACY !!!!

Świadczenia medyczne z zakresu Medycyny Pracy realizowane są w oparciu  o aktualne  przepisy ustawy o służbie medycyny pracy, na zasadach określonych w ustawie Kodeks Pracy oraz w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Na podstawie skierowań pracodawców   wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na danym stanowisku.  Aby była możliwość wykonania w/w  badań pracodawca  musi mieć  podpisaną  stosowną umowę z naszym ośrodkiem  .

Informujemy, iż w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia od kwietnia 2015r obowiązuje nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne.

Zakres świadczonych usług:

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne , końcowe, zmiana stanowiska pracy,
 • badania wysokościowe,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia,
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy,
 • badania kierowców,
 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.

Do Poradni Medycyny Pracy proszę się zgłaszać:

 • poniedziałek od 7.00
 • wtorek od 7.00
 • środa – badań nie wykonujemy
 • czwartek od 7.00
 • piątek od 7.00

Aby uzgodnić dogodny termin przeprowadzenia badań w zależności od czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 500399777 ( Hania)

Badania pracowników są wykonywane  na miejscu łącznie z wszystkimi niezbędnymi badaniami dodatkowymi i konsultacjami specjalistycznymi (laryngolog, neurolog, okulista, laboratorium, EKG, RTG płuc , audiometria słuchu, badanie spirometryczne).

Wystawiamy faktury Vat dla pracodawców.