Poradnia rehabilitacyjna– wizyta u lekarza rehabilitacji, który bezpośrednio zleca zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne korzystne w leczeniu schorzeń.
Poradnia rehabilitacyjna jest refundowana przez NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
Poradnia jest czynna we wtorki i piątki.
W ramach NFZ pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Każdy pacjent ma wyznaczony dzień oraz godzinę przyjęcia. Jeśli pacjent nie stawi się na wyznaczoną godzinę i dzień oraz nie poinformuje placówki o braku możliwości przybycia, musi liczyć się z kolejnym ustaleniem terminu, najczęściej jest to pierwszy wolny termin z kolejki.
Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod nr 32 7291315…
Wszystkich pacjentów rejestrujących się po raz pierwszy w Naszej placówce prosimy o dostarczenie karty chipowej, skierowania w celu wprowadzenia do systemu kolejek oraz przyniesienie ze sobą wszystkich wykonanych badań, zdjęć RTG, badań specjalistycznych jak TK(tomografii komputerowej) czy RM (rezonans magnetyczny) jeżeli takowe były wcześniej już wykonane.
Przypominamy również, iż skierowanie do poradni rehabilitacyjnej dostarczone musi być każdorazowo przed wizytą, skierowanie ważne jest tylko 30 dni od daty wystawienia.
W przypadku konieczności wykonania tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RMI), badan elektrofizjologicznych układu nerwowo- mięśniowego i innych badań finansowanych przez NFZ na zasadzie współfinansowania, lekarz poradni rehabilitacyjnej współpracuje z lekarzami innych poradni specjalistycznych.