Poradnia realizuje kompleksowy program terapii uzależnień od alkoholu dla pacjentów uzależnionych oraz program psychoterapeutyczny dla członków rodzin, szczególnie osób współuzależnionych.  Pacjenci poradni uczestniczą w sesjach psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej.

Do zadań poradni należy:

  • diagnozowanie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu;
  • realizowanie programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin dotkniętych alkoholizmem;
  • diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin;
  • prowadzenie konsultacji edukacyjnej dla członków rodzin.

Placówka realizuje kontrakt z NFZ.

Do poradni nie potrzebne jest skierowanie.