W naszej przychodni  pacjenci mają możliwość skorzystania z  następujących pracowni diagnostycznych:

–  Pracownia Audiometrii;

–  Pracownia  EKG;

–  Pracownia Spirometrii;

–  Pracownia RTG;

–  Laboratorium diagnostyczne.

Pracownia Audiometrii.

Audiometria to metoda subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Osoba wykwalifikowana zaprasza pacjenta do wyciszonego pomieszczenia gdzie zakłada badanemu słuchawki oraz otrzymuje tzw. „przycisk odpowiedzi”.Do ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu przy którym zaczyna słyszeć dźwięk.

Pracownia EKG.

EKG – elektrokardiografia czyli zabieg diagnostyczny wykonywany w medycynie w celu rozpoznawania chorób serca tj. zapalenie mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, wad zastawek, choroby wieńcowe. Badanie EKG polega na ocenie funkcji eklektycznej mięśnia serowego . Jest to badanie bezpieczne, bezbolesne i łatwe do przeprowadzenia. Odpowiednie elektrody umieszcza się na ciele badanego. Wyróżnia się 4 elektrody kończynowe i 6 elektrod przed sercowych. Każda elektroda ma swoje umiejscowienie na kończynach i klatce piersiowej badanego. Mimo, iż badanie jest proste w wykonaniu to interpretacja zapisu zmian potencjałów komórek mięśnia sercowego wymaga wiedzy.

Pracownia Spirometrii.

Spirometria – to podstawowe badanie pozwalające ocenić pojemność płuc i przepływu powietrza. Polega na wykonaniu przez pacjenta gwałtownego wdechu do urządzenia , które mierzy stan układu oddechowego. Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne. Pomaga w rozpoznawaniu różnych schorzeń płuc. Przygotowanie do badania:

  • 1 godzinę przed badaniem nie palić papierosów;

  • na 45 minut przed badaniem nie wykonywać intensywnego wysiłku;

  • na 2 godziny przed badaniem nie należy spożywać obfitego posiłku;

  • strój pacjenta powinien być luźny i nie krępować ruchów

Wszystkie te 3 badania:  Audiometr, EKG i Spirometr, można wykonać w godzinach od 8.00 do 18.00 w dniach  od poniedziałku do piątku.

Pracownia RTG.

W pracowni są wykonywane podstawowe badania radiologiczne dla potrzeb profilaktyki i leczenia pacjentów.

Wykonywane są zdjęcia rtg wszystkich kości, stawów, przeglądowe jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz punktowe zdjęcia zębów techniką kąta prostego.

Badania rtg wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty, zarówno w ramach kontraktu z NFZ jak i odpłatnie.

Zdjęcia zębów wykonywane są odpłatnie bez skierowania od lekarza.

Przychodnia jak i pracownia RTG posiadają podjazdy i drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

Laboratorium diagnostyczne.

W laboratorium wykonujemy :

Badania finansowane przez NFZ: ze skierowaniem od lekarza, który zawarł umowę z NFZ

Badania odpłatne: skierowanie nie jest wymagane