Stowarzyszenie  „Dla VITAMEDU”  Pszów  zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 24.01.2006.

Jako cele statutowe organizacji można wyróżnić:

 • promocja aktywnego zdrowego trybu życia, a także:
  • wychowania fizycznego,
  • sportu amatorskiego,
  • turystyki,
  • rekreacji ruchowej
  • rehabilitacji ruchowej.
 • edukacja zdrowotna i zachęcanie do aktywnego trybu życia,
 • działanie w celu ograniczenia zachorowalności mieszkańców na choroby cywilizacyjne,
 • wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej samorządów,
 • stworzenie płaszczyzny współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji w/w celów,
 • prowadzenie działalności w zakresie: ochrony i promocji zdrowia poprzez wspieranie działalności i rozwoju NZOZ VITAMED ,

Numer konta  Stowarzyszenia:

Bank Spółdzielczy Wodzisław Ślaski:
07 8468 0000 0010 0009 9570 0001