Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  polega na udzielaniu  świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych. Świadczenia  w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane w poradniach specjalistycznych takich jak:

–  poradnia otolaryngologiczna;

–  poradnia okulistyczna;

–  poradnia urologiczna;

–  poradnia ortopedyczna;

–  poradnia reumatologiczna;

–  poradnia neurologiczna;

–  poradnia dermatologiczna.

Poradnia otolaryngologiczna.

Do poradni otolaryngologicznej pacjent powinien posiadać skierowanie, ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód tożsamości z numerem Pesel.
Bez skierowania pacjent może skorzystać z poradni otolaryngologicznej odpłatnie z zakresu badań z Medycyny Pracy wg aktualnego cennika.
W poradni otolaryngologicznej udziela się świadczenia z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki oraz leczenie schorzeń w obrębie nosa, gardła, uszu oraz krtani czyli z zakresu górnych dróg oddechowych zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Poradnia okulistyczna.

Do poradni okulistycznej od 01.01.2015r. pacjent potrzebuje skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz dowód tożsamości. Bez skierowania pacjent może skorzystać z poradni okulistycznej odpłatnie z zakresu badań z Medycyny Pracy wg aktualnego cennika.

Do zadań poradni okulistycznej należy prowadzenie:

 • profilaktyki;
 • promocji zdrowia;
 • diagnostyka i leczenie chorób okulistycznych;
 • kierowanie pacjentów na konsultacje.

Poradnia urologiczna.

Do poradni urologicznej pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Chory również powinien posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz dokument tożsamości z numerem Pesel .  Do poradni urologicznej pacjent powinien posiadać aktualne badania laboratoryjne (mocz, morfologia, PSA-antygen, poziom glukozy i USG jamy brzusznej).

Poradnia urologiczna udziela świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu moczowo-płciowego, a szczególnie zakażenia dróg moczowych, ostre zatrzymani moczu, chorobami prostaty oraz kamicy nerkowej.

Poradnia ortopedyczna.

Do poradni urazowo-ortopedycznej obowiązuje skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Bez skierowania przyjmowane są tylko przypadki nagłe. Pacjent powinien posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz dowód tożsamości . Pacjent zgłasza się z aktualnymi dokumentami medycznymi.

Do zadań poradni urazowo-ortopedycznej należy:

 • profilaktyka;
 • promocja zdrowia;
 • diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających się do poradni;
 • kierowanie chorych do zakładów leczniczych;
 • diagnostyka i leczenie schorzeń narządów ruchu;
 • leczenie wszelkich urazów narządu ruchu;
 • konsultacje ortopedyczne;
 • blokady przeciwbólowe, wstrzyknięcia do stawowe;
 • zakładanie i zdejmowanie opatrunków gipsowych i innych unieruchomień ;
 • drobne zabiegi ambulatoryjne;
 • dobór zaopatrzenie ortopedycznego;

Poradnia reumatologiczna.

Do poradni reumatologicznej pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Pacjent powinien zgłosić się z ważnym dokumentem ubezpieczenia oraz dowodem tożsamości z numerem Pesel.. Do poradni reumatologicznej chory zgłasza się z aktualnymi badaniami laboratoryjnymi (OB, RF-la tex, mocz, morfologia, kreatynina, kwas moczowy, Alat, Aspat, Rtg).

Do zadań poradni reumatologicznej należy:

 • profilaktyka;
 • promocja zdrowia;
 • diagnostyka i leczenie chorych ze schorzeniami układu ruchu, układowymi chorobami tkanki łącznej oraz osteoporozy;
  prowadzenie pacjentów w ramach programów lekowych NFZ-u z RZS, MIZS, ŁZS i ZZSK..

Poradnia neurologiczna.

Do poradni neurologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Bez skierowania przyjmowane są tylko przypadki nagłe. Pacjent powinien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne i dowód tożsamości z numerem
Pesel.. Pacjent bez skierowania i ważnego dokumentu ubezpieczenia może skorzystać z porady odpłatnie z zakresu badań z Medycyny Pracy . Pacjent do poradni neurologicznej powinien posiadać aktualną dokumentację medyczną (wyniki badań laboratoryjnych, Rtg).

Do zadań poradni neurologicznej należy:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających się do poradni z zaburzeniami i chorobami układu centralnego i OUN- Ośrodkowego Układu Nerwowego;
 • orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta;
 • kierowanie pacjentów do zakładów leczniczych;
 • świadczenie konsultacji u pacjentów z chorobami układu nerwowego;
 • promocja zdrowia

Poradnia dermatologiczna.

Do poradni dermatologicznej od 01.01.2015r. obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Pacjent powinien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz dowód osobisty. Pacjent ma prawo bez ważnego dowodu ubezpieczenia skorzystać z porady odpłatnie z zakresu badań z Medycyny Pracy według obowiązującego cennika.

Do zadań poradni dermatologicznej należy:

 • diagnostyka oraz leczenie pacjentów zgłaszających się do poradni z chorobami skóry;
 • profilaktyka z zakresu dbania o skórę;
 • orzekania o stopniu zdrowia;
 • diagnoza oraz usuwanie zmian skórnych (znamion, brodawek);
 • choroby łojotokowe, trądzik pospolity, różowaty, łojotokowy, zapalenie skóry;
 • łuszczyca;
 • grzybica paznokci i skóry;
 • choroby gruczołów potowych;
 • choroby weneryczne;
 • promocja zdrowia;
 • profilaktyka.