Psychiatria jest gałęzią medycyny, która zajmuje się szeroko pojętymi zaburzeniami psychicznymi człowieka, ich przyczynami, uwarunkowaniami, objawami, przebiegiem leczenia. Psychiatra jest lekarzem, czyli osobą, która ukończyła studia medyczne i posiada ogólną wiedzę lekarską. Psychiatria zaś jest wybraną przez niego dziedziną medycyny, w której się specjalizuje, dlatego w centrum jego zainteresowań znajduje się diagnozowanie i leczenie zaburzeń i chorób psychicznych.

Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy:

 • diagnostyka,
 • leczenie,
 • wczesna rehabilitacja;
 • diagnostyka psychologiczna,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoedukacja,
 • działania profilaktyczne,
 • orzecznictwo,
 • konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej,
 • kierowanie na badania diagnostyczne.

Poradnia zdrowia psychicznego jest czynna w czwartki.

Leczenie w poradni nie jest refundowane przez NFZ.